Privacy statement

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT
Instore Kids Corners B.V., gevestigd aan De Linge 41, 8253 PJ te Dronten, verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects, medewerkers, relaties en websitebezoekers. Wij behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR)). In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. Heb je vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken? Via onderstaande contactgegevens kun je contact met ons opnemen.

Instore Kids Corners B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We raden je aan om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS
Juridische naam: Instore Kids Corners B.V.
Adres: De Linge 41, 8253 PJ Dronten
Telefoonnummer: 0321 – 38 77 30
E-mailadres: [email protected] 
KvK nummer: 39098753

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Instore Kids Corners B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van onze website of door het invullen van het contactformulier op onze website. Hieronder vind je een compleet overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer in geval van medewerkers, leveranciers en klanten;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Cookie ID;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie;
 • Anonieme gegevens over jouw surfgedrag op onze website.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Instore Kids Corners B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening op basis van een overeenkomst;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Acquisitie van nieuwe klanten;
 • Marketingdoeleinden, zoals het inzetten van remarketingadvertenties;
 • Versturen van een nieuwsbrief via e-mail;
 • Versturen van de Instore Kids Corners brochure per post of digitaal;
 • Versturen van relatiegeschenken indien van toepassing;
 • Werving van nieuw personeel;
 • Het verbeteren van onze eigen website (analyse van surfgedrag van websitebezoekers).

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat jij klant bij ons bent of zolang als dat de wet voorschrijft. Ben je geen klant? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Onder overeenkomst verstaan wij ook het willen ontvangen van periodieke informatie over onze diensten en producten via e-mail en post. Abonneren op onze e-mail nieuwsbrief valt in deze onder het begrip overeenkomst.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Instore Kids Corners B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Instore Kids Corners B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Instore Kids Corners B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.

SOCIAL MEDIA
Instore Kids Corners B.V. gebruikt buttons van sociale media kanalen. Je kunt informatie zoals producten en nieuws delen van onze websites op o.a. Facebook, Linkedin, Twitter en Youtube. De buttons zijn code van sociale media kanalen die er voor zorgen dat je log-in data is beschermd en dat je niet opnieuw hoeft in te loggen als je iets wilt delen. We adviseren te kijken bij de privacy statements van de individuele social media van FacebookLinkedInTwitter en YouTube.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Instore Kids Corners B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor een overzicht van de door ons gebruikte cookies, uitleg over de verschillende typen cookies die wij gebruiken en de mogelijkheid om jouw cookie instellingen voor onze website te wijzigen, verwijzen we je naar onze cookiepagina.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Instore Kids Corners B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Instore Kids Corners B.V. maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected] of 0321-387730. We helpen je graag.